ХУТАР.by

Zaścianek

Zaścianek – dawna nazwa wsi, która jest znana od końca XVI wieku. Pojawiła się w wyniku reformy królowej Bony włoskiego pochodzenia. Ziemia królewska częściowo została rozdana przedsiębiorczym ludziom, jeżeli można tak powiedzieć, pierwszym białoruskim rolnikom. Po starobiałorusku i nawet we współczesnych zachodnich i północno-zachodnich dialektach kraju «ściana» oznaczała granicę, «za ścianą» – za granicą ziemi królewskiej. Właśnie stąd pochodzi nazwa Zaścianek.
Z reguły zaścianki składały się z 4-7 dworów. Skrypień – to ptak, którego do dziś można spotkać na bialoruskich błotach. Dzisiaj stare słowo zaścianek zostało zamienione słowem chutar, które wiadome jest od XIX wieku.
Chutar Zaścianek «Skrypleŭ» – to 2 hektary ziemi na brzegu rzeki Zachodniaja Biarezina (Berezyna Niemnowa), w 90-ciu km od Mińska. Po 1,5 godzinach jazdy od stolicy znajdziecie się w cichym zakątku na łonie przyrody w atmosferze życia zaściankowego.
W Zaścianku ciągle trwa rekonstrukcja. Stare budynki, końca XIX – początku XX wieku staramy się zakonserwować i zachować.
Nasz chutar – to praktyczna próba zachowania i odnowiania narodowych i historycznych tradycji Białorusi, popularyzacja aktywnego wypoczynku i kulturny stosunek czlowieka do natury.
Zaścianek «Skrypleŭ» ma formę prawną «agro-siedziba». Pracujemy przez cały rok, także w weekendy i święta
Tutaj zawsze czekają na fajnych ludzi, które interesują się naszą kulturą, przyrodą, historią.
Zapraszamy!